Điều khoản sử dụng “YaQcel Tìm hiểu Nhật Bản”

Điều khoản sử dụng này quy định các nội dung được áp dụng khi sử dụng “YaQcel Tìm hiểu Nhật Bản” (dưới đây gọi là “trang web này”) do Tokyu Corporation (dưới đây gọi là “TOKYU”) cung cấp.

Người sử dụng bằng việc sử dụng trang web này sẽ được xem như đã đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

Ngoài ra, các điều khoản sử dụng này có thể thay đổi mà không báo trước, vì vậy xin quý khách vui lòng xác nhận nội dung cập nhật thường xuyên.

 1. Về YaQcel Tìm hiểu Nhật Bản
  1. Dịch vụ của trang web này
   TOKYU thông qua trang web này cung cấp các thông tin khác nhau (dưới đây gọi là “thông tin này”) để người sử dụng tìm hiểu Nhật Bản và các dịch vụ như kết nối internet, v.v… (bao gồm các dịch vụ sau khi thay đổi trong trường hợp xóa, bổ sung, thay đổi, v.v… nội dung của dịch vụ này, cùng với thông tin này, dưới đây gọi là “dịch vụ này”), nhưng trong tương lai, có thể có sự bổ sung, thay đổi, xóa các nội dung của dịch vụ này theo quyết định của TOKYU.
  2. Không cam kết về các nội dung, v.v… của thông tin này
   TOKYU cho phép người sử dụng truy cập vào thông tin này trên trang web này, nhưng TOKYU không đảm bảo tuyệt đối về tính chân thực, tính chính xác, tính hữu dụng, tính bất hợp pháp, không xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba, tính phù hợp với mục đích đặc biệt của nội dung thông tin này. Ngoài ra, TOKYU sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào xảy ra do tải xuống hoặc truy cập thông qua dịch vụ tìm kiếm của trang web này.
  3. Không cam kết về việc cung cấp, v.v… dịch vụ này
   TOKYU không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ này cho người sử dụng không bị gián đoạn, truy cập vào dịch vụ này an toàn và không có lỗi.
  4. Cung cấp, tạm dừng, chấm dứt dịch vụ này
   TOKYU cho phép người sử dụng sử dụng dịch vụ này, nhưng nếu tương ứng với một trong các lý do sau, TOKYU có thể trì hoãn, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ này mà không cần liên hệ trước với người sử dụng. Do vậy, nếu có xảy ra thiệt hại nào đó cho người sử dụng, TOKYU sẽ được miễn trừ trách nhiệm, không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào.
   1. Khi thực hiện các công tác cần thiết để duy trì hoặc quản lý hệ thống như bảo trì, kiểm tra, thi công, v.v… các thiết bị điện, thiết bị truyền dữ liệu và các thiết bị khác cần thiết để cung cấp dịch vụ này, hoặc phần cứng, phần mềm và các máy móc khác cấu tạo nên hệ thống (dưới đây gọi chung là “hệ thống này”) để cung cấp dịch vụ này .
   2. Khi cập nhật, nâng cấp trang web này.
   3. Khi việc cung cấp điện hoặc đường truyền cần thiết để cung cấp dịch vụ này bị tạm ngưng, hoặc không thể nhận được nguồn cung cấp hay cung cấp không ổn định, vì lý do của doanh nghiệp cung cấp.
   4. Khi hệ thống này bị lỗi, việc cung cấp dịch vụ này gặp khó khăn.
   5. Khi cung cấp dịch vụ gặp khó khăn do thiên tai, thảm họa địa chất, chiến tranh, bạo loạn, bãi công, hỏa hoạn, các sự kiện bất khả kháng khác.
   6. Khi TOKYU quyết định cần phải tạm ngừng hoặc gián đoạn cung cấp dịch vụ này, ngoài các trường hợp trước.
  5. TOKYU không có liên quan trong giao dịch
   Tất cả các giao dịch mà người sử dụng thực hiện thông qua trang web này (thu thập thông tin, yêu cầu tài liệu, thông tin liên hệ, v.v… liên quan đến pháp nhân, tổ chức, cá nhân, v.v… được đăng tải trên trang web này) đều được thực hiện trực tiếp giữa người sử dụng và “bên cung cấp dịch vụ” (là sản phẩm hoặc bên cung cấp dịch vụ là đối tượng giao dịch, bao gồm pháp nhân, tổ chức, cá nhân và các đại lý của họ). TOKYU không phải là bên giao dịch, và sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến giao dịch. Do đó, nếu phát sinh rắc rối liên quan đến giao dịch, người sử dụng và bên cung cấp dịch vụ phải giải quyết trực tiếp với nhau. Ngoài ra, TOKYU sẽ không làm trung gian giữa người sử dụng và bên cung cấp dịch vụ.
  6. Yêu cầu xác nhận điều kiện giao dịch
     Vui lòng liên hệ trực tiếp với bên cung cấp dịch vụ về các sản phẩm giao dịch, dịch vụ, nội dung đăng tải trên trang web này của bên cung cấp dịch vụ và về việc xử lý thông tin cá nhân của bên cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, TOKYU sẽ không làm trung gian giữa người sử dụng và bên cung cấp dịch vụ.
  7. Không cam kết về tính vô hại của nội dung, v.v…
   TOKYU không cam kết rằng mail, nội dung, v.v… được gửi từ các trang web, máy chủ, miền, v.v… của trang web này sẽ không chứa những đối tượng gây hại như virus máy tính, v.v…
  8. Không cam kết khác
   TOKYU có thể cung cấp thông tin phù hợp và tư vấn cho người sử dụng và bên cung cấp dịch vụ nhưng không chịu trách nhiệm về điều đó.
 2. Chính sách quyền riêng tư
  Thông tin của người sử dụng mà TOKYU thu thập sẽ được xử lý theo chính sách xử lý thông tin cá nhân của “YaQcel Tìm hiểu Nhật Bản” do TOKYU quy định riêng.
 3. Yêu cầu tuân thủ các điều khoản
  TOKYU hoặc các đối tác của TOKYU có thể quy định các điều khoản riêng về việc sử dụng trang web này và dịch vụ này. Trong trường hợp này, điều kiện sử dụng chính là việc đồng ý với các điều khoản này, vì vậy, người sử dụng nên đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản này.
 4. Mục nghiêm cấm
  Nghiêm cấm các hành vi sau đây khi sử dụng trang web này và dịch vụ này. TOKYU có thể đình chỉ sử dụng trang web này và dịch vụ này, đình chỉ giao dịch hoặc từ chối các giao dịch sau này đối với người sử dụng vi phạm bất kỳ điều nào. Ngoài ra, người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho TOKYU nếu gây ra thiệt hại cho TOKYU vì hành vi vi phạm của mình.
  1. Hành vi vi phạm pháp lệnh, v.v…
  2. Hành vi trái với thuần phong mỹ tục
  3. Hành vi vi phạm các điều khoản bao gồm điều khoản sử dụng này do TOKYU quy định
  4. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền đối với hình ảnh cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ như bí mật kinh doanh, v.v…, danh dự, quyền riêng tư, tất cả các quyền khác của TOKYU, của đối tác của TOKYU, của người sử dụng khác hoặc của bên thứ ba khác
  5. Hành vi thay đổi hoặc xóa bỏ các hiển thị về quyền tác giả và các quyền khác mà TOKYU, đối tác của TOKYU, người sử dụng khác hoặc bên thứ ba khác đã công bố
  6. Hành vi thu thập, tích lũy thông tin cá nhân của người sử dụng khác bằng bất kể phương pháp nào
  7. Hành vi sử dụng trang web này cho mục đích kinh doanh mà không có sự cho phép
  8. Hành vi sử dụng có thể gây trở ngại cho việc quản lý hoặc cung cấp trang web này và dịch vụ này
  9. Hành vi dùng các phần cứng, phần mềm, chương trình có thể gây trở ngại cho việc quản lý hoặc cung cấp trang web này và dịch vụ này
  10. Hành vi gây trở ngại cho việc sử dụng trang web này, dịch vụ này của bên thứ ba
  11. Hành vi nghiên cứu đảo ngược, dịch ngược hoặc tháo rời, giải mã hoặc cố gắng tìm ra mã nguồn của hệ thống này
  12. Các hành vi mà TOKYU cho là không phù hợp, ngoài các hành vi trên
 5. Xử lý liên kết
  Có thể liên kết tới website hoặc nguồn khác từ trang web này, cung cấp liên kết từ website hoặc nguồn của bên thứ ba đến trang web này. Trong trường hợp này, do TOKYU không quản lý các trang web và nguồn này, nên sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng và các kết quả. Người sử dụng vui lòng xác nhận riêng các điều khoản sử dụng của các trang web và nguồn này.
 6. Về cookie
  Để điều tra lịch sử truy cập và tình trạng sử dụng của người sử dụng, ngoài ra, để cung cấp dịch vụ tối ưu nhất cho người sử dụng, TOKYU sử dụng thông tin liên quan đến địa chỉ IP khi người sử dụng truy cập vào máy chủ của TOKYU, sử dụng thông tin liên quan đến số nhận dạng máy của các thiết bị khi người sử dụng truy cập bằng thiết bị điện thoại di động và thiết bị điện thoại thông minh, và sử dụng công nghệ cookie để thu thập thông tin về lịch sử truy cập, v.v… của người sử dụng. Nếu người sử dụng cài đặt từ chối cookie trong trình duyệt, việc sử dụng dịch vụ của trang web này có thể bị hạn chế.
 7. Thương hiệu, quyền tác giả, v.v…
  1. Các nội dung đăng tải trên trang web này (bao gồm thông tin này, dữ liệu, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình ảnh, phim ảnh, video, tin nhắn, v.v… Dưới đây gọi là “Nội dung YaQcel”) do TOKYU sở hữu, hoặc TOKYU sử dụng có thỏa thuận hoặc được cho phép hợp pháp, được bảo vệ bởi Luật bản quyền.
  2. Người sử dụng chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân được quy định tại Điều 30 Luật bản quyền mà không phải sử dụng với mục đích lợi nhuận, có thể tải xuống, in với số lượng hợp lý để sử dụng, đối với các thông tin được đăng tải trên trang web này. Các hành vi sao chép, truyền phát công khai, chỉnh sửa, thay đổi, sử dụng với mục đích thương mại các nội dung YaQcel mà không được phép, và hành vi đăng tải, sao chép lên trang web của bên thứ ba mà không có sự cho phép, là hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền sở hữu tài sản của TOKYU, được xem là xâm phạm quyền tác giả.
 8. Bài trừ các thế lực phản xã hội
  Người sử dụng phải thể hiện với TOKYU rằng bản thân không có liên quan đến tổ chức băng đảng, thành viên của tổ chức băng đảng, công ty liên quan đến tổ chức băng đảng, người có quan hệ với tổ chức băng đảng, các thế lực phản xã hội khác, và cam kết rằng cả trong tương lai cũng sẽ không liên quan đến.
 9. Sửa đổi, chỉnh sửa, thay đổi quy tắc sử dụng
  TOKYU sẽ sửa đổi điều khoản sử dụng này khi cần thiết. Khi sửa đổi, TOKYU sẽ không liên hệ với từng cá nhân người sử dụng, vì vậy mỗi khi sử dụng trang web này, quý khách vui lòng xác nhận điều khoản sử dụng này. Nếu quý khách sử dụng trang web này sau khi đã sửa đổi, TOKYU sẽ xem như quý khách đã đồng ý với các điều khoản sử dụng sau khi đã sửa đổi.
 10. Luật áp dụng
  Mối quan hệ pháp lý giữa người sử dụng và TOKYU (bao gồm giải thích, áp dụng điều khoản sử dụng) dựa trên luật pháp Nhật Bản. Nếu phát sinh khởi kiện giữa người sử dụng và TOKYU, Tòa án Tokyo của Nhật Bản sẽ là tòa án có thẩm quyền thỏa thuận riêng biệt trong phiên tòa sơ thẩm.