Thông tin trường học

Trường Tokyo Asahi Academy hướng đến một mục tiêu duy nhất khi thành lập trường, đó là khi tốt nghiệp, điều đọng lại trong suy nghĩ của các học sinh chính là “Chọn trường Tokyo Asahi Academy để học là một quyết định đúng đắn. Thật may mắn vì được gặp các thầy cô!”.

Các thầy cô ở trường thực sự hy vọng rằng, mỗi một học sinh trong thời gian học tại trường sẽ đạt được những thành tích, kiến thức cho bản thân và tiếp tục tích lũy cho đến ngày tốt nghiệp.

Ngoài việc chỉ dạy những kiến thưc cơ bản, đưa ra những kinh nghiệm mà các thầy cô còn chỉ dạy các kiến thức, kỹ năng nâng cao nhằm có thể giúp các học sinh thấy được vai trò của mình, trở thành người có ích cho xã hội, không chỉ góp phần phát triển đất nước của chính học sinh, hay riêng cho nước Nhật, mà còn cống hiến cho toàn cầu.

Đội ngũ giáo viên và toàn bộ nhân viên của trường luôn cố gắng mỗi ngày, luôn tích lũy và nâng cao kiến thức bản thân, luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích và sẽ cùng bạn đi tới cùng giúp các bạn thực hiện ước mơ của mình.

Các thầy cô cũng muốn bạn hãy luôn nhớ và nhắc nhở bản thân rằng “Mình đến Nhật để học tiếng Nhật”. Hãy giữ vững quyết tâm của bản thân và sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách trong cuộc đời.

♣ Khóa học và học phí

 

 ※ Chú thích: Lệ phí dự thi là 0 yên, nhưng có “Phí xét tuyển hồ sơ” là 20,000 yên. Sau khi nhận được giấy tư cách lưu trú, phí này sẽ được nộp cùng với tiền học phí.