Ngày 8/10/2019, Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã thông báo về việc xóa bỏ giấy phép của hai nghiệp đoàn quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài là:

– 国際技術交流協同組合 – Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai 

– Kyodo事業協同組合 – Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai

Nội dung cụ thể

国際技術交流協同組合 – Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai

① Nghiệp đoàn bị xóa giấy phép

 - Tên: Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai

 - Người đại diện: 石橋 淳也 (Ishibashi Junya ) – Chủ tịch

 - Trụ sở: Số 56-1 Osato, Shibayama machi, Sanbu Gun, Chiba Ken

② Nội dung xử phạt

Theo quy định tại mục 1 khoản 1 điều 37 Luật thực tập kỹ năng, ngày 8 tháng 10 năm 2019 xóa bỏ giấy phép của nghiệp đoàn.

③ Lý do xử phạt

Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai đã ký kết phụ lục hợp đồng liên quan tới chương trình thực tập kỹ năng người nước ngoài với cơ quan phái cử là TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY, trong đó quy định nội dung phạt vi phạm hợp đồng đối với thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và một số thỏa thuận có nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 28 Luật thực tập kỹ năng.

Vì vậy, nghiệp đoàn này không được công nhận là có đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý thực tập sinh một cách đúng đắn, không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại mục 8 khoản 1 điều 25 của Luật thực tập kỹ năng.

Kyodo事業協同組合 – Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai

1.Đoàn thể quản lý bị xóa giấy phép

 (1) Tên: Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai

 (2) Người đại diện: 浦塚 厚生 (Uratsuka Atsuo) – Chủ tịch

 (3) Trụ sở: Số 2, Oazakagiage 451, Iwatsuki Ku, Saitama Ken

2.Nội dung xử phạt

Theo quy định tại mục 1 khoản 1 điều 37 Luật thực tập kỹ năng, ngày 8 tháng 10 năm 2019 xóa bỏ giấy phép của nghiệp đoàn .

3.Lý do xử phạt

Nghiệp đoàn Kyodo đã ký kết phụ lục hợp đồng liên quan tới chương trình thực tập kỹ năng với cơ quan phái cử là VIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANY trong đó bao gồm các nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 28 Luật thực tập kỹ năng.

Vì vậy, nghiệp đoàn quản lý này không được công nhận là có đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý thực tập sinh một cách đúng đắn, không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại mục 8 khoản 1 điều 25 của Luật thực tập kỹ năng.