Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đưa ra thông báo về việc đơn giản hóa thủ tục visa.

Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, sẽ đơn giản hóa giấy tờ xin visa ngắn hạn dành cho những người thuộc diện:

♣ Nhân viên chính thức của cơ quan chính phủ Việt Nam

♣ Doanh nghiệp nhà nước

♣ Doanh nghiệp tư nhân

♣ Nhà trí thức – văn hóa

Đối tượng

Dành cho người Việt Nam có hộ chiếu phổ thông thỏa mãn những điều kiện dưới đây và cũng dành cho vợ/ chồng, con và bố mẹ (bao gồm cả bố mẹ của vợ/ chồng) của người thỏa mãn điều kiện.

 

Cơ quan trực thuộc Điều kiện người xin visa
Cơ quan chính phủ Nhân viên chính thức của cơ quan nhà nước cấp trung ương, địa phương
Quốc hội Đại biểu Quốc hội, đại biểu địa phương
Doanh nghiệp nhà nước Nhân viên chính thức

 

 

Mục đích sang Nhật: thương mại, công tác

 

Doanh nghiệp tư nhân

❖ Nhân viên chính thức công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
❖ Nhân viên doanh nghiệp Nhật Bản là hội viên của hiệp hội công thương Nhật Bản và đang vận hành, có trụ sở tại Việt Nam.

 

Nhà trí thức

❖ Trong 3 năm gần đây có lịch sử sang Nhật với mục đích công tác, đồng thời nhiều lần sang các nước G7 (trừ Nhật Bản) lưu trú ngắn hạn.
❖ Có lịch sử từ 3 lần trở lên sang Nhật với mục đích thương mại trong 3 năm gần đây.

 

Nhà văn hóa

❖ Luật sư, công chứng viên, chuyên viên phòng công chứng, phòng tư pháp, luật sư về chứng nhận sở hữu trí tuệ, bác sĩ đương chức
❖ Giảng viên chính thức của trường Đại học
❖ Người có chức vụ trưởng phòng trở lên của Viện nghiên cứu nhà nước, bảo tàng quốc gia, bảo tàng mỹ thuật quốc gia, thư viện quốc gia.

Nội dung

Những người thuộc diện này nếu xin visa lưu trú ngắn hạn 1 lần (single) (thời gian lưu trú: trong vòng 30 ngày), thì có thể giản lược giấy tờ phía Nhật Bản.

Tài liệu cần thiết trước đây

 

 

 

 

 

Tài liệu cần thiết mới

 

Phía người xin visa

♦ Hộ chiếu
♦ Tờ khai dán ảnh
♦ Xác nhận công tác
♦ Quyết định cử đi công tác
♦ Tài liệu giải thích quan hệ
♦ Tài liệu chứng minh năng lực chi trả chuyến đi (tùy theo mục đích chuyến đi)

 

Phía người
xin visa

♦ Hộ chiếu
♦ Tờ khai dán ảnh
♦ Xác nhận công tác
♦ Thẻ bảo hiểm y tế
♦ Tài liệu chứng minh thỏa mãn điều kiện
(tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình)
Phía Nhật
Bản
♦ Giấy lý do mời
♦ Lịch trình
♦ Giấy bảo lãnh
♦ Giấy chứng minh năng lực chi trả chuyến đi
♦ Bản sao sổ hộ khẩu v.v. (tùy theo mục đích chuyến đi)

 

Có thể giản lược

Lưu ý

 

Khi làm thủ tục cần lưu ý những điểm sau:

♦ Hãy chứng minh người xin visa là người thuộc diện thỏa mãn điều kiện hoặc là gia đình của người thỏa mãn điều kiện.

♦ Hãy đề nghị cơ quan của mình cấp giấy xác nhận công tác ghi rõ thâm niên, mức lương và chức vụ. Hãy ghi rõ mã cổ phiếu của công ty trong bản xác nhận công tác và đính kèm bản photocopy trang web chứng minh giao dịch chứng khoán nếu công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

♦ Hãy xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản gốc và nộp 1 bản photocopy.

♦ Nếu phát hiện người nào lợi dụng chế độ này để lưu trú bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp thì sẽ đình chỉ thực hiện chế độ này với cơ quan người đó trực thuộc.

♦ Có trường hợp sẽ yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc yêu cầu giải thích thêm liên quan đến thông tin công việc, mục đích chuyến đi.