Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu tuyển sinh “Chương trình học bổng dành cho lãnh đạo trẻ (YLP)” của Chính phủ Nhật Bản năm 2020 dành cho đối tượng là những người đang làm việc tại các cơ quan Chính phủ vv…

※ Lưu ý:

– Những người có nguyện vọng ứng tuyển không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Nhật Bản.

– Đại sứ quán Nhật Bản chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ các cơ quan được chỉ định tiến cử dưới đây.

– Những thông tin cụ thể liên quan đến cách thức nộp hồ sơ xin liên hệ đến những cơ quan tiến cử này.

1.Thông tin tuyển sinh

Chương trình

Trường Đại học tiếp nhận của Nhật Bản

Bằng cấp

Cơ quan tiến cử về Đại sứ quán Nhật Bản

 

SCHOOL OF GOVERNMENT

National Graduate  Institute for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo

Master’s Degree in Public Administration
 /Public Policy

・Bộ Giáo dục và Đào tạo
 ・Học viện ngoại giao
 ・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức trung ương Đảng

 

SCHOOL OF LOCAL GOVERNANCE

National Graduate
Institute for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo

Master’s Degree in Public Administration
 /Public Policy

・Cục hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ
 ・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức trung ương Đảng

 

BUSINESS ADMINISTRATION

Hitotsubashi University  Business School, School of International Corporate Strategy
(Hitotsubashi ICS) in Tokyo

Master of Business
Administration (MBA)

・Bộ Giáo dục và Đào tạo
 ・Bộ Tài chính
 ・Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 ・Hiệp hội dệt may Việt Nam

 

LAW

Kyushu University, 
Graduate School of Law in Fukuoka

Master’s degree in Law

・Bộ Công thương
 ・Bộ Tư pháp
 ・Bộ Tài chính
 ・Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 ・Bộ Công an

 

HEALTHCARE ADMINISTRATION

Nagoya University,
Graduate School of Medicine in Nagoya, Aichi
Master of Science in Health Care 
Administration

 

Bộ Y tế

2.Hướng dẫn tuyển sinh

Điều kiện ứng tuyển (tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại ngữ) được quy định cụ thể, vì vậy các ứng viên cần đọc kỹ “Hướng dẫn tuyển sinh” của chương trình này.

☆彡 Link download hướng dẫn chi tiết của các chương trình tuyển sinh:

SCHOOL OF GOVERNMENT

SCHOOL OF LOCAL GOVERNANCE

BUSINESS ADMINISTRATION

LAW

HEALTHCARE ADMINISTRATION 1

HEALTHCARE ADMINISTRATION 2

3.Những hỗ trợ dành cho lưu học sinh YLP (năm 2020)

♣ Học bổng: 242.000 Yên/ tháng (dự kiến)

♣ Học phí: được miễn hoàn toàn học phí, phí nhập học, phí kiểm tra

♣ Phí sang Nhật Bản và về nước: được cấp vé máy bay

4.Thông tin liên quan đến các chương trình học

 ❖  School of Government and School of Local Governance:

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

❖  Business Administration

Hitotsubashi University Business School School of International Corporate Strategy (Hitotsubashi ICS)

❖  Law

Kyushu University, Graduate School of Law

❖  Healthcare Administration

Nagoya University, Graduate School of Medicine