Hãy chọn đúng trường tiếng Nhật khi du học tại Nhật Bản.

  Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh và Cư trú Nhật Bản đang xem xét việc ngừng tiếp nhận mới đối với các trường hợp chẳng hạn như trường dạy tiếng Nhật nơi du học sinh người nước ngoài ở Nhật Bản theo học tiếng Nhật có tỷ lệ đi học trung bình của tất cả học viên ở mức dưới 70% trong vòng nửa năm, v.v…

Tình hình của trường dạy tiếng Nhật ở Nhật Bản

  Theo Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh và Cư trú Nhật Bản, hiện tại, có khoảng 750 trường dạy tiếng Nhật trên cả nước, nhưng có một số trường dạy tiếng Nhật quản lý lỏng lẻo, sao nhãng việc đào tạo tiếng Nhật.

Do đó, Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh và Cư trú Nhật Bản đã đưa ra đề xuất thắt chặt các tiêu chuẩn để đánh giá xem những trường học này có đáp ứng đủ tư cách của một trường dạy tiếng Nhật hay không.

Đề xuất thắt chặt

  Hiện tại, Nhật Bản buộc đình chỉ tiếp nhận du học sinh mới đối với trường hợp có tỷ lệ trung bình đi học của toàn thể học viên trong một tháng dưới 50%, v.v…, tuy nhiên tỷ lệ này được điều chỉnh thành dưới 70% trong vòng nửa năm, v.v…

Ngoài ra, tiêu chuẩn yêu cầu 70% học viên phải có năng lực Nhật Ngữ ở trình độ có thể giao tiếp hàng ngày và học lên đại học, v.v…, và nếu ở dưới mức này trong 3 năm liên tiếp cũng sẽ bị đình chỉ tiếp nhận du học sinh mới.

Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh và Cư trú Nhật Bản có kế hoạch công bố tiêu chuẩn chính thức vào cuối tháng 6, sau khi đã thu thập và thăm dò ý kiến đối với đề xuất này trên trang chủ của cổng thông tin chính thức của Chính phủ từ nay đến hạ tuần tháng 5.