Về việc sửa đổi yêu cầu năng lực tiếng Nhật  đối với thực tập sinh năm hai ngành Điều dưỡng 

Hiện nay, có thể nói ngành Điều dưỡng đang là một ngành rất hot đối với những người muốn đi Nhật theo diện thực tập sinh kĩ năng.  

Tính đến thời điểm hiện tại, yêu cầu đối với thực tập sinh kĩ năng ngành này đó là “Khi nhập cảnh phải đạt năng lực tiếng Nhật N4, từ năm thứ hai phải đạt tương đương N3

Mới đây, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa đưa ra thông báo về việc sửa đổi về yêu cầu năng lực tiếng Nhật từ năm thứ 2 của thực tập sinh.

– Trong trường hợp thực tập sinh năm 2 mà vẫn chưa đạt năng lực tiếng Nhật N3, nhưng thực tập sinh đó vẫn tiếp tực học tiếng Nhật thì vẫn có thể tiếp tục chương trình thực tập sinh kĩ năng. 

– Trường hợp muốn chuyển lên thực tập sinh kĩ năng số 3 ( năm 4 + năm 5) thì nhất định phải đặt năng lực tiếng Nhật tương đương N3.

Có thể khái quát về việc sửa đổi yêu cầu năng lực tiếng nhật như sau 

  Tính đến thời điểm hiện tại  Từ sau trở đi

 Thời điểm xuất cảnh 

( TTS kĩ năng năm 1)

Đỗ kì thi Năng lực tiếng nhật N4 hoặc được công nhận có năng lực tiếng Nhật tương đương N4

Đỗ kì thi Năng lực tiếng nhật N4 

( Không thay đổi)

TTS kĩ năng năm 2 ( năm 2+3) Đỗ kì thi Năng lực tiếng nhật N3hoặc được công nhận có năng lực tiếng Nhật tương đương N3

Đỗ kì thi Năng lực tiếng nhật N3 

※ Tuy nhiên phải đạt các yêu cầu sau:

– Thể hiện rõ ý định sẽ tiếp tục học tập tiếng Nhật để có thể tiếp thu một cách tốt nhất tri thức và kỹ thuật ngành hộ lý (dưới đây gọi là “các kỹ năng”).


– Học tiếng Nhật cần thiết cho việc tiếp thu một cách chính xác các kỹ năng ngành hộ lý tại cơ sở đào tạo của tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng.

Trên đây, cần thực hiện thủ tục là ” xuất trình kế hoạch học tiếng Nhật”.