Tôi đã đến Nhật vào tháng 4 năm 2018. Từ trước khi sang Nhật, tôi đã muốn học lên Đại học của Nhật Khoa thương mại. Sau khi đến Nhật, tôi nhập học vào trường Học viện Giáo dục ngoại ngữ Kobe, hiện tại thì đang chuẩn bị thi vào Đại học. Mặc dù vẫn chưa đỗ Đại học nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn chút kinh nghiệm của tôi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Từ tháng 6 năm 2019 tôi tích cực tham gia vào các buổi giới thiệu của các trường Đại học và trường Cao đẳng, chuyên môn.

Ngày 9/7/2019 ở trường có tổ chức buổi giởi thiệu về chương trình học lên cao, tôi đã nghe nhiều bài giới thiệu của các trường Đại học, may mắn là tôi đã liên hệ được một vài trường Đại học trong thành phố Kobe.

Ngày 13/7/2019 giáo viên ở trường đã dẫn tôi đến buổi hội thảo (ở Osaka). Có khoảng hơn 107 trường Đại học trên toàn quốc đã đến tham dự. Tôi cảm thấy rằng với trình độ tiếng Nhật hiên tại của mình, việc vào 1 trường Đại học công lập khá là khó nhằn đối với tôi, nhưng mà với sự tò mò tôi đã nói chuyện với một cô giáo của trường Đại học ngoại ngữ thành phố Kobe. Về điều kiện nguyện vọng, điểm EJU không phải là điểm bắt buộc, nếu như có thể vượt qua kỳ thi viết và phỏng vấn là có thể đỗ vào trường Đại học. 

Sau rất nhiều lần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, tôi quyết định thi vào trường Đại học Kobe Yamate, và Đại học Ryutsu Kagaku.

Hiện tại, tôi đang chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi vào Đại học. Tôi đã được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn rất nhiều về việc chuẩn bị mẫu đơn và luyện tập cho kỳ thi vào trường. 

Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô.

Tôi nghĩ rằng giấc mơ vào đại học ở Nhật không còn xa nữa. Chỉ cần nỗ lực tôi tin rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

♣♣♣♣♣♣♣♣

Thông tin về trường

Học viện Giáo dục ngoại ngữ Kobe

Địa chỉ: 5-6-1, Rokubancho, Nagata-ku Kobe-shi, Hyogo, 653-0002, Japan