YaQcel là gì?

Bạn đã thật sự truyền đạt được thông tin bạn muốn truyền đạt chưa?
Bạn đã thật sự có được thông tin bạn muốn biết chưa?

Trong khi thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam,
YaQcel nhận thấy người Việt Nam đang gặp tình trạng khó khăn
khi thu thập “Thông tin chính xác” về Nhật Bản.

Vì những người Việt Nam cảm thấy hứng thú với Nhật Bản,
vì những người Việt Nam sẽ đến thăm Nhật Bản,
vì những người Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản,
từ bây giờ
YaQcel sẽ cung cấp thông tin “Chính xác” và “Thú vị” về Nhật Bản
dành cho những người Việt Nam quan tâm đến Nhật Bản.

Chúng tôi sẽ rất hân hạnh
nếu “YaQcel Tìm hiểu Nhật Bản”
là bước tiến đầu tiên hướng đến Nhật Bản đối với các bạn.